Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita

Ucapan Tahniah Kepada Penerima Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam - 2 Jun 2022

​Ucapan Tahniah 

kepada para penerima yang terdiri daripada pegawai-pegawai dan kakitangan Jabatan Kehakiman Negara atas Pengurniaan Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam iaitu Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K) dan Pingat Indah Kerja Baik (P.I.K.B) sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Bagi Tahun 2018, 2019 & 2020


Ikhlas daripada:

Pegawai-Pegawai dan Kakitangan

Jabatan Kehakiman Negara


Gambar Hak Milik Cipta Information Department, Jabatan Perdana MenteriAttachments