Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi Misi dan Objektif

VISI

“Kearah Pengurusan Organisasi Yang Berdaya Maju Dan Teratur Memenuhi Hal Ehwal Kehakiman Yang Cemerlang”


MISI
“Sebagai Pemudahcara Untuk Memenuhi Keperluan Hal Ehwal Kehakiman Dengan Menyediakan Persekitaran Yang Kondusif Dan Dynamik Kearah Pengurusan Pentadbiran, Kewangan, Tenaga Kerja Yang Cekap, Mudah Dan Cemerlang Demi Menjana Peluang-Peluang Pembangunan Melalui Innovasi-Innovasi Terkini"


OBJEKTIF